הייצור התעשיתי של מוצרי אריזה מחומרים פלסטיים בלתי מתכלים, בינייהם – בקבוקי שתיה, קוסמטיקה, אריזות, שקיות ועוד, הינו בין האיומים הגדולים של עידן הצריכה המודרני, על הטבע הסובב אותנו. היות מוצרי הפלסטיק, בלתי מתכלים, הינה הסיבה להיווצרות הררי פסולת המזהמים את הנוף, הצמחיה והקרקע.

לתעשיית המיחזור, חלק חשוב ועיקרי בהתמודדות עם תופעה זו של פגיעה בלתי הפיכה בטבע. התמודדות המאפשרת שמירה על איכות הסביבה, הירוק של הטבע וכפועל יוצא על איכות החיים של הדורות הבאים.

הנקודה הירוקה הינה ארגון מיחזור אשר חרט על דגלו את ערכי השמירה על הטבע באמצעות תהליכי מיחזור. תהליך המיחזור מיושם באמצעות שיטות עיבוד מתקדמות אשר באמצעותן מתאפשר מיחזורה של פסולת פלסטיק והפיכתה לחומר גלם לתעשיות השונות. באמצעות החזרתה של הפסולת כחומר גלם למעגל הייצור, מתגברת הנקודה הירוקה על אי התכלותם של חומרי הפלסטיק בטבע ובכך תורמת לשמירה על איכות הסביבה והחיים.

הנקודה הירוקה מלווה את כל שלבי המיחזור, החל משלב איסוף מוסדר ואסתטי של הפסולת באמצעות נקודות איסוף העומדות לשירות הציבור הרחב, המוסדות והרשויות המקומיות, דרך שינוע הפסולת לאתר העיבוד, מיון החומרים באמצעים כימיים ואחרים, גריסה ועיבוד וכלה בהפיכתם לחומרי גלם לתעשיה.

הנקודה הירוקה רואה עצמה חלק חשוב ועיקרי בשמירה על איכות הסביבה ושמה לעצמה כמטרה להתמיד ולתרום למטרה נעלה זו, קיום הנוף, הטבע והסביבה, לאיכות החיים של הדורות הבאים, באמצעים התעשייתיים המתקדמים ביותר.