כל פסולת בקבוקי הפלסטיק הינה בעיה עקרית בכל רשות מקומית, בקבוקי הפלסטיק המושלכים בצידי דרכים, בגינות ובפארקים מהווים מטרד אסתטי ופגיעה באיכות חיי התושבים, בעיקר בגלל היותה בלתי מתכלה. בנוסף, נפחה של פסולת זו גורם לגידול ניכר בכלל נפח הפסולת העירונית ולפגיעה בערכי השמירה על הטבע.

מיכלי האיסוף של בקבוקי הפלסטיק, המפוזרים ברשות המקומית, קרוב לכל אזרח, תורמים תרומה נכבדה הן לחינוך הציבור לשמירה על הסביבה, כמו גם להתייעלות מערכת איסוף הפסולת העירונית והן למיצוב תדמיתה של הרשות המקומית בתודעת אזרחי הרשות, כאמונה על ערכי השמירה של הסביבה וכן השמירה על איכות חיי התושבים.

פיזור מיכלי האיסוף מבוצע בתיאום בין הנקודה הירוקה והרשות המקומית תוך עמידה בדרישות נהלי אגפי הרשות ועמידה בדרישות ובקשות ציבור האזרחים.

משאיות האיסוף של הנקודה הירוקה שואבות את פסולת הבקבוקים ומעבירות אותם אל מכון המיחזור, שם מעובד החומר עד להפיכתו לחומר גלם לתעשיה.

אגף התחזוקה של הנקודה הירוקה מתחזק את מיכלי האיסוף תוך שמירה על סביבה נקיה, שלמות המיכל וחזותו.