איסוף מוסדר ואסטטי של הפסולת באמצעות נקודות איסוף, דרך שינוע הפסולת לאתרי העיבוד.
פיזור כלובי האיסוף מבוצע בתיאום בין הנקודה הירוקה והרשות המקומית תוך עמידה בדרישות נהלי אגפי הרשות ועמידה בדרישות ובקשות ציבור האזרחים.

משאיות האיסוף של הנקודה הירוקה שואבות את פסולת הבקבוקים מכ-5,000 כלובים בערים שונות ומעבירות אותם אל מפעל המחזור שברשותנו, שם מעובד החומר עד להפיכתו לחומר גלם לתעשייה.

אגף התחזוקה של הנקודה הירוקה מתחזק את הכלובים תוך שמירה על סביבה נקייה, שלום הכלוב וחזותו.