הנקודה הירוקה הינו ארגון מחזור אשר חרט על דגלו את ערכי השמירה על הטבע באמצעות תהליכי מחזור. תהליך המחזור מיושם באמצעות שיטות עיבוד מתקדמות אשר באמצעותן מתאפשר מחזורה של פסולת פלסטיק והפיכתה לחומרי גלם לתעשיות השונות. באמצעות החזרתה של הפסולת כחומר גלם למעגל הייצור, מתגברת הנקודה הירוקה על אי התכלותם של חומרי הפלסטיק בטבע ובכך תורמת לשמירה על איכות הסביבה והחיים.

הנקודה הירוקה מלווה את שלבי המחזור, החל משלב איסוף מוסדר ואסטטי של הפסולת באמצעות נקודות איסוף, דרך שינוע הפסולת לאתרי העיבוד, מיון החומרים, גריסתם ועיבודם וכלה בהפיכתם לחומרי גלם לתעשייה.
פיזור כלובי האיסוף מבוצע בתיאום בין הנקודה הירוקה והרשות המקומית תוך עמידה בדרישות נהלי אגפי הרשות ועמידה בדרישות ובקשות ציבור האזרחים.

משאיות האיסוף של הנקודה הירוקה שואבות את פסולת הבקבוקים מכ-5,000 כלובים בערים שונות ומעבירות אותם אל מפעל המחזור שברשותנו, שם מעובד החומר עד להפיכתו לחומר גלם לתעשייה.

אגף התחזוקה של הנקודה הירוקה מתחזק את הכלובים תוך שמירה על סביבה נקייה, שלום הכלוב וחזותו.

מרכז העיבוד והמחזור ממוקם במפרץ חיפה ומשתרע על פני כ- 10,000 מ"ר.

מדי יום מגיעות למפעלנו עשרות משאיות עמוסות מיכלי פלסטיק לאחר שימוש.